POCZĄTKI...

SINGLE 82' - '85
NOWE SYTUACJE
1984
NIEUSTANNE TANGO
OBYWATEL GC
TAK, TAK
CITIZEN GC
1991
OBYWATEL ŚWIATA
SIÓDMA PIECZĘĆ
REPUBLIKA MARZEŃ
MASAKRA
REPUBLIKA

BETLEJEM JEST WSZĘDZIE
OBEJMIJ MNIE CZECZENIO
MOJA ANGELIKA
NIE PÓJDĘ DO SZKOŁY
NIE TAK JAK JA
ŻYĆ NIE UMIERAĆ